Het gebruik van persoonlijke gegevens

Bij het plaatsen van een bestelling worden een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om een correcte afhandeling van je bestelling te garanderen. Het is in ieders belang dat we jou als klant op elk moment kunnen contacteren om je bestelling vlot en correct af te werken. Je kan telefonisch, per mail of per briefwisseling worden gecontacteerd voor vragen i.v.m. de bestelling, voor het zoeken naar oplossingen bij mogelijke problemen of voor opvolging nadien en het sturen van nieuwigheden die betrekking hebben op sofiewalkrun.be.
U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden énkel gebruikt voor interne doeleinden en marketingdoeleinden van sofiewalkrun.be zelf.
Bij interne doeleinden worden je gegevens anoniem omgezet in statistieken, samen met alle bestellingen, zodat wij een overzicht krijgen van wat er zich op de webshop afspeelt zonder dat we uw gegevens kunnen zien.

Met marketingdoeleinden wordt bedoeld dat we u af en toe een mailing mogen sturen met nieuws over sofiewalkrun.be. Wenst u deze niet, dan kan u ten allen tijde aangeven om uw gegevens uit de mailinglijst te laten verwijderen.

De gegevens die worden gevraagd zijn steeds in respect met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 en in overeenstemming met de nieuwe GDPR verordening van 25 mei 2018.

Toegang tot uw gegevens door derden

Op geen enkele manier worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor commerciële of andere doeleinden door derden die op geen enkele manier verbonden zijn aan sofiewalkrun.be.

Je hebt op elk moment de mogelijkheid je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Behalve de zaakvoerders heeft niemand toegang tot persoonlijke gegevens die bij de bestellingen worden ingevuld, of die via contactopnames aan ons werden bezorgd.

Bij het bezoeken van de webshop wordt de acceptatie van cookies gevraagd. Deze geven ons anoniem statistieken wat er op de webshop gebeurt. Deze statistieken zijn voor ons nodig om de webshop zo optimaal mogelijk te houden. Dit gebeurt volledig anoniem.

Cookies

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de shop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen om het jouw zo makkelijk mogelijk te maken.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt sofiewalkrun.be geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kan deze uitoefenen door ons te contacteren: per mail naar sofiewalkrun@gmail.com of via de contact pagina.

U kunt sofiewalkrun.be elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

U hebt steeds het recht sofiewalkrun.be te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Let wel dat wij bepaalde basisgegevens nodig hebben om uw bestelling tot een goed einde te brengen.

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoeft u geen redenen op te geven.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contact formulier of via sofiewalkrun@gmail.com.